کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


1 پنل
فضا : 1 گیگ
پهنای باند: نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
حداکثر تعداد اکانت : نامحدود
ادد دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
بک آپ : روزانه , هفتگی , ماهانه
آپتایم : 99.99
تحویل آنی
7,000Toman ماهانه
20,000Toman سه ماهه
60,000Toman سالانه

پنل 2
فضا : 2 گیگ
پهنای باند: نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
حداکثر تعداد اکانت : نامحدود
ادد دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
بک آپ : روزانه , هفتگی , ماهانه
آپتایم : 99.99
تحویل آنی
9,000Toman ماهانه
25,000Toman سه ماهه
80,000Toman سالانه

پنل 3
فضا : 5 گیگ
پهنای باند: نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
حداکثر تعداد اکانت : نامحدود
ادد دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
بک آپ : روزانه , هفتگی , ماهانه
آپتایم : 99.99
تحویل آنی
11,000Toman ماهانه
30,000Toman سه ماهه
100,000Toman سالانه

پنل 4
فضا : 10 گیگ
پهنای باند: نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
حداکثر تعداد اکانت : نامحدود
ادد دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
بک آپ : روزانه , هفتگی , ماهانه
آپتایم : 99.99
تحویل آنی
15,000Toman ماهانه
40,000Toman سه ماهه
130,000Toman سالانه

پنل 5
فضا : 15 گیگ
پهنای باند: نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
حداکثر تعداد اکانت : نامحدود
ادد دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
بک آپ : روزانه , هفتگی , ماهانه
آپتایم : 99.99
تحویل آنی
18,000Toman ماهانه
50,000Toman سه ماهه
160,000Toman سالانه

پنل 6
فضا : 20 گیگ
پهنای باند: نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
حداکثر تعداد اکانت : نامحدود
ادد دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
بک آپ : روزانه , هفتگی , ماهانه
آپتایم : 99.99
تحویل آنی
21,000Toman ماهانه
60,000Toman سه ماهه
200,000Toman سالانه

پنل 7
فضا : نامحدود
پهنای باند: نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
حداکثر تعداد اکانت : نامحدود
ادد دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
بک آپ : روزانه , هفتگی , ماهانه
آپتایم : 99.99
تحویل آنی
طرح ویژه ماه رمضان 50 درصد تخفیف ماه اول
کدتخفیف : ramezan
30,000Toman ماهانه
85,000Toman سه ماهه
300,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution