کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


1 پنل
فضا : 1 گیگ
پهنای باند: نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
حداکثر تعداد اکانت : نامحدود
ادد دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
بک آپ : روزانه , هفتگی , ماهانه
آپتایم : 99.99
تحویل آنی
موجود نیست
6,000Toman ماهانه
15,000Toman سه ماهه
45,000Toman سالانه

پنل 2
فضا : 2 گیگ
پهنای باند: نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
حداکثر تعداد اکانت : نامحدود
ادد دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
بک آپ : روزانه , هفتگی , ماهانه
آپتایم : 99.99
تحویل آنی
موجود نیست
8,000Toman ماهانه
20,000Toman سه ماهه
65,000Toman سالانه

پنل 3
فضا : 5 گیگ
پهنای باند: نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
حداکثر تعداد اکانت : نامحدود
ادد دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
بک آپ : روزانه , هفتگی , ماهانه
آپتایم : 99.99
تحویل آنی
موجود نیست
10,000Toman ماهانه
25,000Toman سه ماهه
80,000Toman سالانه

پنل 4
فضا : 10 گیگ
پهنای باند: نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
حداکثر تعداد اکانت : نامحدود
ادد دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
بک آپ : روزانه , هفتگی , ماهانه
آپتایم : 99.99
تحویل آنی
موجود نیست
12,000Toman ماهانه
35,000Toman سه ماهه
95,000Toman سالانه

پنل 5
فضا : 15 گیگ
پهنای باند: نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
حداکثر تعداد اکانت : نامحدود
ادد دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
بک آپ : روزانه , هفتگی , ماهانه
آپتایم : 99.99
تحویل آنی
موجود نیست
18,000Toman ماهانه
50,000Toman سه ماهه
160,000Toman سالانه

پنل 6
فضا : 20 گیگ
پهنای باند: نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
حداکثر تعداد اکانت : نامحدود
ادد دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
بک آپ : روزانه , هفتگی , ماهانه
آپتایم : 99.99
تحویل آنی
موجود نیست
18,000Toman ماهانه
50,000Toman سه ماهه
165,000Toman سالانه

پنل 7
فضا : نامحدود
پهنای باند: نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
حداکثر تعداد اکانت : نامحدود
ادد دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
بک آپ : روزانه , هفتگی , ماهانه
آپتایم : 99.99
طرح ویژه ماه رمضان 50 درصد تخفیف ماه اول
کد تخفیف : ramezan
موجود نیست
30,000Toman ماهانه
90,000Toman سه ماهه
290,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution