کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


پلان 100 مگابایت فول امکانات
پهنای باند : نامحدود
ساخت دیتابیس : نامحدود
ساخت اکانت FTP : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
بک آپ روزانه , هفتگی , ماهانه
جواب دهی تمام اسکریپت و مدیریت های محتوا از جمله چت روم
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
سالیانه : 5 هزار تومان
5,000Toman سالانه

پلان 200 مگابایت فول امکانات
پهنای باند : نامحدود
ساخت دیتابیس : نامحدود
ساخت اکانت FTP : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
بک آپ روزانه , هفتگی , ماهانه
جواب دهی تمام اسکریپت و مدیریت های محتوا از جمله چت روم
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
سالیانه : 7 هزار تومان
7,000Toman سالانه

پلان 500 مگابایت فول امکانات
پهنای باند : نامحدود
ساخت دیتابیس : نامحدود
ساخت اکانت FTP : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
بک آپ روزانه , هفتگی , ماهانه
جواب دهی تمام اسکریپت و مدیریت های محتوا از جمله چت روم
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
ماهانه : 2 هزار تومان
سالیانه : 15 هزار تومان
2,000Toman ماهانه
15,000Toman سالانه

پلان 1 گیگابایت فول امکانات
پهنای باند : نامحدود
ساخت دیتابیس : نامحدود
ساخت اکانت FTP : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
بک آپ روزانه , هفتگی , ماهانه
جواب دهی تمام اسکریپت و مدیریت های محتوا از جمله چت روم
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
ماهانه : 3 هزار تومان
سالیانه : 25 هزار تومان
3,000Toman ماهانه
25,000Toman سالانه

پلان 2 گیگابایت فول امکانات
پهنای باند : نامحدود
ساخت دیتابیس : نامحدود
ساخت اکانت FTP : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
بک آپ روزانه , هفتگی , ماهانه
جواب دهی تمام اسکریپت و مدیریت های محتوا از جمله چت روم
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
ماهانه : 4 هزار تومان
سالیانه : 30 هزار تومان
4,000Toman ماهانه
30,000Toman سالانه

پلان 5 گیگابایت فول امکانات
پهنای باند : نامحدود
ساخت دیتابیس : نامحدود
ساخت اکانت FTP : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
بک آپ روزانه , هفتگی , ماهانه
جواب دهی تمام اسکریپت و مدیریت های محتوا از جمله چت روم
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
ماهانه : 5 هزار تومان
سالیانه : 50 هزار تومان
5,000Toman ماهانه
50,000Toman سالانه

پلان 10 گیگابایت فول امکانات
پهنای باند : نامحدود
ساخت دیتابیس : نامحدود
ساخت اکانت FTP : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
بک آپ روزانه , هفتگی , ماهانه
جواب دهی تمام اسکریپت و مدیریت های محتوا از جمله چت روم
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
ماهانه : 7 هزار تومان
سالیانه : 70 هزار تومان
7,000Toman ماهانه
70,000Toman سالانه

پلان 20 گیگابایت فول امکانات
پهنای باند : نامحدود
ساخت دیتابیس : نامحدود
ساخت اکانت FTP : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
بک آپ روزانه , هفتگی , ماهانه
جواب دهی تمام اسکریپت و مدیریت های محتوا از جمله چت روم
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
ماهانه : 9 هزار تومان
سالیانه : 85 هزار تومان
9,000Toman ماهانه
25,000Toman سه ماهه
85,000Toman سالانه

پلان نامحدود فول امکانات
پهنای باند : نامحدود
ساخت دیتابیس : نامحدود
ساخت اکانت FTP : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
بک آپ روزانه , هفتگی , ماهانه
جواب دهی تمام اسکریپت و مدیریت های محتوا از جمله چت روم
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
ماهانه : 12 هزار تومان
سالیانه : 100 هزار تومان
12,000Toman ماهانه
40,000Toman سه ماهه
100,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution