کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


بسته هاست 100 مگابایت فول امکانات
پهنای باند : نامحدود
ساخت دیتابیس : نامحدود
ساخت اکانت FTP : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
بک آپ روزانه , هفتگی , ماهانه
جواب دهی تمام اسکریپت و مدیریت های محتوا از جمله چت روم
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
سالیانه : 6 هزار تومان

15,000Toman سالانه

بسته هاست 200 مگابایت فول امکانات
پهنای باند : نامحدود
ساخت دیتابیس : نامحدود
ساخت اکانت FTP : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
بک آپ روزانه , هفتگی , ماهانه
جواب دهی تمام اسکریپت و مدیریت های محتوا از جمله چت روم
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
سالیانه : 8 هزار تومان

20,000Toman سالانه

بسته هاست 500 مگابایت فول امکانات
پهنای باند : نامحدود
ساخت دیتابیس : نامحدود
ساخت اکانت FTP : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
بک آپ روزانه , هفتگی , ماهانه
جواب دهی تمام اسکریپت و مدیریت های محتوا از جمله چت روم
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
ماهانه : 3 هزار تومان
سالیانه : 20 هزار تومان

4,000Toman ماهانه
10,000Toman سه ماهه
15,000Toman شش ماهه
30,000Toman سالانه

بسته هاست 1 گیگابایت فول امکانات
پهنای باند : نامحدود
ساخت دیتابیس : نامحدود
ساخت اکانت FTP : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
بک آپ روزانه , هفتگی , ماهانه
جواب دهی تمام اسکریپت و مدیریت های محتوا از جمله چت روم
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
ماهانه : 4 هزار تومان
سالیانه : 30 هزار تومان
5,000Toman ماهانه
13,000Toman سه ماهه
40,000Toman سالانه

بسته هاست 2 گیگابایت فول امکانات
پهنای باند : نامحدود
ساخت دیتابیس : نامحدود
ساخت اکانت FTP : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
بک آپ روزانه , هفتگی , ماهانه
جواب دهی تمام اسکریپت و مدیریت های محتوا از جمله چت روم
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
ماهانه : 5 هزار تومان
سالیانه : 35 هزار تومان
6,000Toman ماهانه
15,000Toman سه ماهه
25,000Toman شش ماهه
50,000Toman سالانه

بسته هاست 5 گیگابایتی فول امکانات
پهنای باند : نامحدود
ساخت دیتابیس : نامحدود
ساخت اکانت FTP : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
بک آپ روزانه , هفتگی , ماهانه
جواب دهی تمام اسکریپت و مدیریت های محتوا از جمله چت روم
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
ماهانه : 6 هزار تومان
سالیانه : 55 هزار تومان
7,000Toman ماهانه
20,000Toman سه ماهه
30,000Toman شش ماهه
60,000Toman سالانه

بسته هاست 10 گیگابایتی فول امکانات
پهنای باند : نامحدود
ساخت دیتابیس : نامحدود
ساخت اکانت FTP : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
بک آپ روزانه , هفتگی , ماهانه
جواب دهی تمام اسکریپت و مدیریت های محتوا از جمله چت روم
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
ماهانه : 8 هزار تومان
سالیانه : 75 هزار تومان
10,000Toman ماهانه
28,000Toman سه ماهه
90,000Toman سالانه

بسته هاست 20 گیگابایتی فول امکانات
پهنای باند : نامحدود
ساخت دیتابیس : نامحدود
ساخت اکانت FTP : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
بک آپ روزانه , هفتگی , ماهانه
جواب دهی تمام اسکریپت و مدیریت های محتوا از جمله چت روم
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
ماهانه : 10 هزار تومان
سالیانه : 90 هزار تومان
15,000Toman ماهانه
40,000Toman سه ماهه
130,000Toman سالانه

بسته هاست نامحدود فول امکانات
پهنای باند : نامحدود
ساخت دیتابیس : نامحدود
ساخت اکانت FTP : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
بک آپ روزانه , هفتگی , ماهانه
جواب دهی تمام اسکریپت و مدیریت های محتوا از جمله چت روم
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
ماهانه : 15 هزار تومان
سالیانه : 120 هزار تومان
20,000Toman ماهانه
50,000Toman سه ماهه
190,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution